Gudmundsenbua - Gjertrudprisen 2021

Gudmundsenbua - Gjertrudprisen 2021

Vollen historielag fremmet forslag om tildeling av Gjertrudprisen 2021 til Dag Juell Pettersen for sitt arbeid med Gudmundsenbua. Båtbygger Søren Gudmundsen begynte sin virksomhet rundt 1870, Det er kun en gjenværende bygning etter Gudmundsens virksomhet og det er hans gamle snekkerverksted. Snekkerverkstedet som også er det eneste gjenværende verkstedet etter Vollens lange båtbyggertradisjon.. Dag Juell Pettersen overtok verkstedet etter sin far rundt 1990 og drømmen var, både for far og sønn, å bevare Gudmundsenbua for ettertida. Nå er drømmen oppfylt og Pettersen har med egen innsats, både praktisk og økonomisk, gjennomført prosjektet slik at Gudmundsenbua kan bevares som et autentisk historisk avtrykk.

Les mer
Margaretakilden - Gjertrudprisen 2021

Margaretakilden - Gjertrudprisen 2021

Aurskog historielag fremmet forslag om at Jon Sigmund Holtet og Margaretakilden burde få Gjertrudprisen i 2021. Margaretakilden ligger sydøst for kirken og var viet til Sta Margareta av Antokia. Når pilgrimene kom sydfra over Pilgrimsleden/Grimstigen fra Bjørkelangen var Aurskog kirke et godt sted å hvile ved kilden før ferden gikk videre til Nidarosdomen.. Stedet var i ferd med å gro ned og i 30 år, under 6 ledere av Aurskog historielag og møter med kommunen, vernemyndigheter, menighetsråd, og kirkeverge, vind, tørke, snø og frost, gjorde sitt og ikke minst Covid19. Men endelig 4. september 2021, med stor festivitas ble kilden gjenåpnet. Samtidig med dette arbeidet ble Grimstigen ryddet og merking satt opp. Margaretakilden og Grimstigen er dermed satt på kartet igjen til inspirasjon, trøst og glede i nye 1000 år for dem som vil gi seg ut i forfedrenes spor.

Les mer
Digital omvisning DNL/SAS-museet - prosjekt 2021

Digital omvisning DNL/SAS-museet - prosjekt 2021

DNL/SAS-museet på Gardermoen ønsket å etablere et digitalt verktøy som forteller/forklarer attraksjoner med lyd og bilde på mobil eller nettbrett. Dette kan delvis erstatte omviser/guide. Systemet som er valgt er utviklet for museer under navnet vJupoint og benyttes av flere museer i Norge.. På App Store kan app'en SAS Museum hentes opp og benyttes. Systemet er satt i drift, men er under utvikling, se rapporten under.

Les mer
Tørfest gård og kulturminnene der- Prosjekt 2021

Tørfest gård og kulturminnene der- Prosjekt 2021

Tørfest gård og en morene i nærområdet med annen grunneier, er full av kulturminner. Arkeologer har vært der flere ganger og morenen er vernet, dvs at den ikke kan utbygges. Det er en rekke gravrøyser, fangstgraver, rare murer og en mengde minner i terrenget. Videre er et felt med over 30 gravrøyser overgrodd med småbjørk. Eieren er svært interessert i at disse kulturminnene skal gjøres tilgjengelig for publikum og har derfor bedt Vestby historielag om bistand. Vestby historielag har tatt på seg å rense opp, hugge, klippe, produsere gode stier og handicap-veier og vedlikeholde og sette opp skilt med veiledning, markedsføring etc.

Les mer
Kappelangården i Son - Prosjektstøtte 2021

Kappelangården i Son - Prosjektstøtte 2021

Arkitekten Ivar Gudmundsen har vært en mangeårig pådriver for bevaring av hus i Son. i Vestby. Hans siste bidrag er historien om Kappelangården/Prestegården i Son. Kappelangården er solgt til folk som nå bor der og som sakte, men sikkert har restaurert huset med nennsom hånd. I dag fremstår huset omtrent slik det var og er således blitt ivaretatt. Boka mangler siste hånd på verket og vil når den er ferdig gi en god dokumentasjon på Kappelangårdens historie.

Les mer