KiA representerer frivilligheten i Akershus og medlemsforeningene er