Kulturvernrådet i Akershus (KiA) har, som en av sine sentrale oppgaver, å være en pådriver for best mulig funksjonelle og økonomiske betingelser for det frivillige kulturvernarbeidet.  Medlemsorganisasjonene sitter ganske sikkert på mange uløste oppgaver som det er ønskelig å gripe fatt i. I den sammenheng er jo alltid økonomi en stor hindring. Et tilskudd kan åpne for ny aktivitet, økt kunnskap og fornyelse av et objekt som kan glede ettertiden. Vi vil på denne måten også kunne formidle de nye resultatene som stimulans for det frivillige kulturminnevernet.

altern


Prosjektene kan dreie seg om både materielle og immaterielle kulturminner. Eksempelvis har KiA tidligere gitt støtte til restaurering av skaporgelet fra Asker Seminar, bokutgivelsen «Son under Son» og bokutgivelsen «Anna Monrads fortellinger». For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Kulturvernrådet ikke gir støtte til drift eller til nybygg.

I tillegg er det budsjettert til aktivitetstiltak for barn og unge, samt tiltak som inkluderer flerkulturelle miljøer.

Det kreves en enkel rapport tilbake til Kulturvernrådet når prosjektet er avsluttet og pengene er disponert.

Søknader må inneholde beskrivelse av prosjektet, kontonummer og relevante opplysninger forøvrig.

Orgelet tar form


De innkomne søknader vil bli vurdert av styret i Kulturvernrådet i Akershus.
Vi ønsker lykke til
!