KiA har støttet en rekke prosjekter gjennom årene. Oversikten under viser en allsidig bredde og stor aktivitet i det frivillige arbeidet i Akershus.

Retningslinjene for tildeling av støtte forutsetter at det sendes en rapport når prosjektene er avsluttet.  Dersom prosjektet ikke gjennomføres forutsettes at tildelt støtte tilbakeføres KiA.

Rapporter på fullførte prosjekt har fått sin egen artikkel og det henvises til fanen for "Artikler". I oversikten under er disse prosjektene markert med * (stjernetegn).  

 

 

2021: Tildelt kr 335 000

Follo: Vestby historielag - Særtrykk Kappelangården Son 20 000

Follo: Vestby historielag - Prosjekt Tørfest gård 30 000

Follo: Frogn historielag - Byste Martha Zachariasdatter Carlsen 10 000

Romerike: Nitedals Krudtværks venner - Kruttverksmuseum i Kruttmølla 80 000

Romerike: Bygdetunets venner A-H bygdetun - Publikasjon Vennefor 30 år 35 000

Romerike: Nannestad historielag - Husmannsplassen Midten Sør-Kringler 30 000

Romerike: DNL/SAS historielag - Digital omvisning 25 000

Romerike: Skedsmo historielag - Steinkjelleren Bålerud 50 000

Romerike: Mjøssamlingene - Varpebåt VB70 15 000

Vestregionen: Asker museums venner - Mor-ro-hytte 40 000

 

2020: Tildelt kr 150 000

Romerike: Bygdetunets venner A-H bygdetun - Restaurering av hønsehuset 50 000*

Romerike: Nannestad historielag - Vedlikehold husmannsplassen Midten 30 000

Vestregionen: Asker museums venner -Bokprosjekt om barokkhagen 40 000

Vestregionen: Asker museums venner -Restaurering Landauer 30 000

 

2019: Tildelt kr 305 000

Follo: Son kystkultursenter - Krysseren "Octavia"       100 000

Romerike: Nitedals Krudtværks venner - Bokprosjekt om Krudtværket 20 000*

Romerike: Raumnes historielag - Oppbevaring av gamle faner 20 000* 

Romerike: Romerike historielag - Kulturarvpris til skoleverket 35 000

Romerike: Romerike historielag - Kulturminnekart 35 000

Romerike: Skedsmo historielag - Skeidismo, dokumentasjon historie 10 000

Vestregionen: Asker museums venner - Flerkulturelt museumsrom 35 000

Vestregionen: Asker museums venner - Mobilbasert guidesystem, tilbakebetalt  (35 000)

Vestregionen: Asker og Bærum historielag - Kalkovner 50 000

 

2018: Tildelt kr 334 000

Follo: Frogn histtorielag - Bokprosjekt "Isdrift i Frogn" 20 000*

Follo: Ås historielag -  Bokprosjekt Bind 2 "Stasjonsbyen Ås" 50 000*

Follo: Venneforeningen Follo museum - Skigard/fonngard, sauebeite 70 000*

Romerike: Fet historielag - Digitalisering av revyminner 10 000*

Romerike: Bygdetunets venner, A-H bygdetun - Rapping "Tjenestepike rommet" 35 000*

Romerike: Romerike historielag - Kulturarvpris til skoleverket 15 000

Romerike: Gamle Hvams venner - Innkjøp av elevverktøy   9 000

Romerike: Huseby gårds venner - Hefte om hagen på Huseby 35 000

Vestregionen: Asker museums venner - Sikring plattform-modell energiutstilling 40 000*

Vestregionen: Asker museums venner - Nisse- og småtrollverksted 50 000*

 

2017: Tildelt kr 115 000

Romerike: Kulturminnebøndene, Fortellerseminar,                                                 10 000

Romerike: Høland Historielag - Bokprosjekt  «Bidrag til Hølands menighets og

presters historie» i gotisk skrift av 1866.        20 000                                     

Vestregionen: Asker Museums Venner - Restaurering av modellbåtsamling           85 000

 

2016: Tildelt kr 300 000

Follo: Son Kystkultursenters venner - Bokprosjekt “Son under Son”,                       80 000

Romerike: Romerike Historielag, Bokprosjekt “Anna Monrads fortellinger”            120 000*

Romerike: Venneforeningen Tertitten - Istandsettelse av Emil-toget                        20 000

Vestregionen: Asker Museums Venner -  Orgelet fra lærerskolen på Bjerke.   80 000*

*

 

2015: Tildelt kr 160 000

Romerike: Romerike Historielag, Bokprosjekt «Romerikes historie» bind 5            80 000

Romerike: Minneseremoni på Gardermoen 9-10. mai                                             10 000

Vestregionen: Frisørmuseet, registrering og fotografering av gjenstander              70 000

 

2013: Ingen kostnader

Romerike: Blaker og Sørumhistorielag - Filmprosjekt “Krabastyven” ble tilbakebetalt