I det følgende viser oversikten mottakere av Gjertrudprisen. Det henvises til fanen "Artikler" hvor den enkelte Gjertrudprismottaker er dokumentert og det er også vedlegg med forslagsstillers søknad.

 

 

Gjertrudprisen 2020

Follo: Jan-Kåre Øien - "Arbeidet med kultur, kulturminner og trehusbebyggelsen i Drøbak".

Romerike: Venneforeningen MB Mørkfos - "Ivaretakelse av MB Mørkfos gjennom mange års restaureringsarbeid".

Vestregionen: Ikke utdelt


Gjertrudprisen 2019

Follo: Elin Aas - "For allsidig lokalhistorisk arbeid i Ski"

Romerike: Nes Blues Club - "For bevaring og bruk av Pakkhuset på Årnes".

Vestregionen: Peter E. Paaske - "For allsidig lokalhistorisk arbeid i Asker".


Gjertrudprisen 2018

Follo: Guri Vallevik Håbjørg -  "For mangeårig innsats i Follo historielag og arbeid med Gjersjøelva, Ljansgodset og Stubljan".

Romerike: Berit Leikhammer - "Uopphørlig arbeid for å bevare Bingen lenser".

Vestregionen: Ola Holst - "Uopphørlig arbeid for å bevare Askers historie gjennom utgivelse av skrifter, foredrag og vern bl.a. Kystkulturhuset på Konglungen".


Gjertrudprisen 2017

Follo: Nikolai Bjørneby - "For mangeårig arbeid med historien til Stasjonsbyen Ås"

Romerike: Hans Marigård - "For hans arbeid med Slora mølle og for å gjøre den attraktiv for barn og unge".

Vestregionen: Lommedalsbanen - "For frivillig arbeid gjennom 30 år".

 

Gjertrudprisen 2016 - Ikke utdelt

 

Gjertrudprisen 2015 - Ikke utdelt

 

Gjertrudprisen 2014

Follo: Bjørn Myrvoll - "For registrering av fornminner og innsamling av gamle fotografier".

Romerike: Lenseteateret Fetsund Lenser - "For å ha levendegjort arbeiderkulturen ved lensene".

Vestregionen: Jan Martin Larsen - "For å ha løftet fram Vestmarkas historie".


Gjertrudprisen 2013

Follo: Gjersjøelva natur- og kulturpark - "For å synliggjøre industrieventyret som skapte Ljansbruket"

Romerike: Sagelvas venner - "For å ha gjort Sagelva til et levende kulturminne"

Vestregionen: Asker og Bærum historielag - "For pietetsfull restauring av Vøiensmia"