Kulturrådet i Akershus er avhengig av at medlemmer kommer med innspill og anbefalinger av sine medlemmer.

Ta saken opp på neste styre- eller medlemsmøte og send inn en anbefaling med

litt beskrivelse av personen og hva vedkommende har bidratt med. Ta gjerne med noen bilder i beskrivelsen. 

Legg merke til punktene i vedtektene og få med flest mulig i beskrivelsen.

  •    kulturminnet har en folkelig appell

  •    kulturminnet er i aktiv anvendelse, med respekt for egenart og miljøverdi.

  •    kulturminnet er tilgjengelig for allmennheten, med særlig vekt på formidling.

  •    kulturvernets samfunnsmessige verdi formidles gjennom kulturminnet

  •    kulturminnet hensyntar innlevelse i den flerkulturelle dimensjon, også for barn og unge.

Alle forslag blir vurdert av en jury fra deres egen region. Prisutdelingen vil foregå lokalt, gjerne i forbindelse med et passende arrangement.