KOMMUNENE I AKERSHUS
KOMMUNEDELPLANER KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Kulturminnevernet var hjemlet i bygningsloven av 1965
I plan- og bygningsloven av 27.06.2008 ble hensynssoner hjemlet.
Kommune Vedtak Merknader
Nes 21.11.2017
Sørum 01.02.2017
Fet Under arbeid
Aurskog-Høland Ferdig 2018
Skedsmo Planutkast 2010
Rælingen 08.11.2017
Lørenskog Planprogram 26.11.2014. Kommunedelplan for bevaring og forvaltning av kulturminner
Nittedal 2015
Ullensaker 13.06.2017
Hurdal 19.11.2003 Kulturminnevernplan
Eidsvoll 2010
Gjerdrum 23.04.2012
Asker 08.11.2016 Plan for faste kulturminner
Bærum
Enebakk Invitasjon 2017
Ski 17.11.2004 Kommunedelplan kulturminner
Oppegård Planprogram juni 2017
Ås 1999 Plan for kulturminner
Frogn Planprogram 15.04.2016