Gudmundsenbua - Gjertrudprisen 2021

Gudmundsenbua - Gjertrudprisen 2021

30.03.22 11:30
av Finn Grimsrud

Vollen historielag fremmet forslag om tildeling av Gjertrudprisen 2021 til Dag Juell Pettersen for sitt arbeid med Gudmundsenbua. Båtbygger Søren Gudmundsen begynte sin virksomhet rundt 1870, Det er kun en gjenværende bygning etter Gudmundsens virksomhet og det er hans gamle snekkerverksted. Snekkerverkstedet som også er det eneste gjenværende verkstedet etter Vollens lange båtbyggertradisjon.. Dag Juell Pettersen overtok verkstedet etter sin far rundt 1990 og drømmen var, både for far og sønn, å bevare Gudmundsenbua for ettertida. Nå er drømmen oppfylt og Pettersen har med egen innsats, både praktisk og økonomisk, gjennomført prosjektet slik at Gudmundsenbua kan bevares som et autentisk historisk avtrykk.

Les mer
Margaretakilden - Gjertrudprisen 2021

Margaretakilden - Gjertrudprisen 2021

30.03.22 11:07
av Finn Grimsrud

Aurskog historielag fremmet forslag om at Jon Sigmund Holtet og Margaretakilden burde få Gjertrudprisen i 2021. Margaretakilden ligger sydøst for kirken og var viet til Sta Margareta av Antokia. Når pilgrimene kom sydfra over Pilgrimsleden/Grimstigen fra Bjørkelangen var Aurskog kirke et godt sted å hvile ved kilden før ferden gikk videre til Nidarosdomen.. Stedet var i ferd med å gro ned og i 30 år, under 6 ledere av Aurskog historielag og møter med kommunen, vernemyndigheter, menighetsråd, og kirkeverge, vind, tørke, snø og frost, gjorde sitt og ikke minst Covid19. Men endelig 4. september 2021, med stor festivitas ble kilden gjenåpnet. Samtidig med dette arbeidet ble Grimstigen ryddet og merking satt opp. Margaretakilden og Grimstigen er dermed satt på kartet igjen til inspirasjon, trøst og glede i nye 1000 år for dem som vil gi seg ut i forfedrenes spor.

Les mer
Digital omvisning DNL/SAS-museet - prosjekt 2021

Digital omvisning DNL/SAS-museet - prosjekt 2021

27.03.22 17:30
av Finn Grimsrud

DNL/SAS-museet på Gardermoen ønsket å etablere et digitalt verktøy som forteller/forklarer attraksjoner med lyd og bilde på mobil eller nettbrett. Dette kan delvis erstatte omviser/guide. Systemet som er valgt er utviklet for museer under navnet vJupoint og benyttes av flere museer i Norge.. På App Store kan app'en SAS Museum hentes opp og benyttes. Systemet er satt i drift, men er under utvikling, se rapporten under.

Les mer
Tørfest gård og kulturminnene der- Prosjekt 2021

Tørfest gård og kulturminnene der- Prosjekt 2021

27.03.22 17:26
av Finn Grimsrud

Tørfest gård og en morene i nærområdet med annen grunneier, er full av kulturminner. Arkeologer har vært der flere ganger og morenen er vernet, dvs at den ikke kan utbygges. Det er en rekke gravrøyser, fangstgraver, rare murer og en mengde minner i terrenget. Videre er et felt med over 30 gravrøyser overgrodd med småbjørk. Eieren er svært interessert i at disse kulturminnene skal gjøres tilgjengelig for publikum og har derfor bedt Vestby historielag om bistand. Vestby historielag har tatt på seg å rense opp, hugge, klippe, produsere gode stier og handicap-veier og vedlikeholde og sette opp skilt med veiledning, markedsføring etc.

Les mer
Kappelangården i Son - Prosjektstøtte 2021

Kappelangården i Son - Prosjektstøtte 2021

27.03.22 17:07
av Finn Grimsrud

Arkitekten Ivar Gudmundsen har vært en mangeårig pådriver for bevaring av hus i Son. i Vestby. Hans siste bidrag er historien om Kappelangården/Prestegården i Son. Kappelangården er solgt til folk som nå bor der og som sakte, men sikkert har restaurert huset med nennsom hånd. I dag fremstår huset omtrent slik det var og er således blitt ivaretatt. Boka mangler siste hånd på verket og vil når den er ferdig gi en god dokumentasjon på Kappelangårdens historie.

Les mer
Varpebåt VB70 MJøssamlingene - Prosjektstøtte 2021

Varpebåt VB70 MJøssamlingene - Prosjektstøtte 2021

27.03.22 16:38
av Finn Grimsrud

Varpebåten VB70 ble bygget ved Glommens Mek og har all sin tid gått på Vorma og Mjøsa som tømmerhåndteringsbåt. Den er 30 fot lang og av stål. De frivillige ved Museet Mjøssamlingene bruker båten til formidling av kulturhistoria til ellever i både Den kulturelle skolesekken og til andre. VB70 er et godt eksempel på at vern gjennom bruk der de antikvariske prinsippene og nødvendig sikkerhet går godt i lag. Bunnplater er av sikkerhetsmessige årsaker skiftet og nå trengs maling og legging av dørk. Det meste skjer på dugnad, men maling og materialer koster.

Les mer
Midten av Kringler i Nannestad prosjektstøtte 2021

Midten av Kringler i Nannestad prosjektstøtte 2021

27.03.22 16:15
av Finn Grimsrud

Midten under Sø-Kringler i Nannestad er den eneste autentiske husmannsplassen i Nannestad som er bevart. Tidligere har Nannestad historielag fått prosjektmidler til til å utføre arbeider på våningshuset. I denne runden er det stabbur og fjøs som trenger restaurering. Historielaget ønsker å benytte stedet til arrangement og visning, bl. a for opplegg i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. For å komplettere miljøet har historielaget opparbeidet en kultursti mellom Kringler skole og Kringlerstua Midtre og videre til en slåtteteig. Nannestad historielag har også dialog med Nannestad kommune angående bruk av husmannsplassen.

Les mer
Restaurering Landauervogn prosjektstøtte 2020

Restaurering Landauervogn prosjektstøtte 2020

08.02.22 16:09
av Finn Grimsrud

En Landauervogn var blant de mest eksklusive framkomstmidler som fantes på 1800-tallet og det var stor forskjell på kvaliteten blant leverandørene. Sørensen & Husker som har levert denne vognen ble også kongelig leverandør i sin tid. Vognen ble levert både med hjul og ski. Denne Landauervognen som står på Asker museum ønsket Asker Museums Venner å restaurere da skiene hadde pådratt seg manglende vedlikehold.

Les mer
Bevaring kalkovner Asker/Bærum prosjektstøtte 2020

Bevaring kalkovner Asker/Bærum prosjektstøtte 2020

08.02.22 10:51
av Finn Grimsrud

Asker og Bærum historielag har gjort en stor innsats for å bevare gamle kalkovner i kommunen. Den ene e Ringi kalkovn som er Bærums best bevarte gårdskalkovn. Kalkovnen ligger i et gammelt kulturlandskap rundt middelalderkirken Tanum i Bærum. Den ble totalrestaurert i 1981 av historielaget, men i 2017 ble det oppdaget at ovnens bakre vegg var i bevegelse innover og da var det bare å sette i gang med ny restaurering. Gårdskalkovnen Finsrud i Asker var sentral for kalkproduksjon i Asker helt fram til ca 1900 og var leverandør til oppføring av nye Asker kirke i 1878. Kalkproduksjon var en del av næringsgrunnlaget for bønder i Asker og Børum fra middeølalderen og fram til slutten av 1800-tallet. Les og se mer i vedlagte dokumenter.

Les mer
Innsamling av gamle faner Nes, prosjektstøtte 2019

Innsamling av gamle faner Nes, prosjektstøtte 2019

08.02.22 10:32
av Finn Grimsrud

Raumnes historielag fikk i 2017 en forespørsel om å påta seg ansvaret for å oppbevare gamle faner i Nes på Romerike. Dette var faner som Kari Sundby hadde begynt å samle innog som hun ønsket skulle oppbevares i kommunen. Det lokalhistoriske arkivet til historielaget ryddet plass i sitt arkiv som ligger i et gammelt bankhvelv i kjelleren på Amfi-senteret på Årnes. Det er lagt ned mye arbeid i å skaffe seg fagkunnskap og å gjøre innkjøp av riktig materiell til oppbevaring. Så langt er det samlet inn i overkant av 20 faner og håper at det kanskje dukker opp noen til.

Les mer
Husmannsplassen Midten - Prosjektstøtte 2020

Husmannsplassen Midten - Prosjektstøtte 2020

18.08.21 14:40
av Finn Grimsrud

Husmannsplassen Midten under Sø-Kringler er den eneste autentiske husmannsplassen i Nannestad som er bevart og som Nannestad historielag ønsker å bevare for framtida. Sammen med gården Sø-Kringler og Gamle Kringler skole utgjør disse et unikt kulturmiljø fra 1800-tallet, og landskapet er karakteristisk for hvordan Nannestad var før bakkeplaneringens gullalder og byggene er ikke endret og tilpasset moderne gårdsdrift eller boforhold.

Les mer
A-H bygdetun, hønsehus - Prosjektstøtte 2020

A-H bygdetun, hønsehus - Prosjektstøtte 2020

18.08.21 14:31
av Finn Grimsrud

Hønsehuset tilhører eiendommen Sandmo som i 2011 ble innlemmet i museumsområdet på Aurskog-Høland bygdetun. Sandmoeiendommen består for øvrig av bolighus bygget i 1947, smie med liten leilighet i 2. etasje og et grisefjøs. Disse byggene er under restaurering, samt at hagegruppa på Sandmo har gjort en kjempeinnsats med hagen. I tillegg er det etablert kjøkkenhage som seg hør og bør for en villaeiendom fra den tida. Sandmo framstår nå som en typisk 40-talls villa med de ingredienser som viser viktige deler av beboernes livsnæring/mangesysleri. Bildet viser arbeidet underveis med restaureringen av hønsehuset.

Les mer
Boka "Hagehistorien på Huseby -prosjektstøtte 2018

Boka "Hagehistorien på Huseby -prosjektstøtte 2018

18.08.21 10:22
av Finn Grimsrud

Sterke vindkast på ettermiddagen fredag 13. august 2018 førte til at flere store greiner på et av de gamle lønnetrærne på Huseby gård i Skedsmokorset brakk av. Dette førte til en del spørsmål om de gamle trærne og ideen om å lage en dokumentasjon på havens tilblivelse og utvikling våknet. Resultatet ble "Hagehistorien på Huseby". Her har det vært barokkhage, engelsk hage og selvfølgelig en kjøkkenhage.

Les mer
Boka "Nitedals Krudtværk" - Prosjektstøtte 2019

Boka "Nitedals Krudtværk" - Prosjektstøtte 2019

18.08.21 10:09
av Finn Grimsrud

Nitedal Krudtværks Venner har som formål å å bevare og formidle kulturminner fra Norges siste kruttverk, Nitedals Krudtværk. Kruttverket ble etablert i 1883 og nedlagt i 1978. Haglpatronfabrikken (Nitedals patroner) fortsatte produksjonen under forskjellige eiere fram til 1997 og denne virksomheten er en del av boka. I dag er området et moderne boligområde og det er anlagt en kulturminnesti langs Ørfiskebekken med informasjonsskilter og rasteplasser.

Les mer
Nes Blues Club - Gjertrudprisen 2019

Nes Blues Club - Gjertrudprisen 2019

17.08.21 11:58
av Finn Grimsrud

Pakkhuset på Årnes jernbanehuset ble oppført i 1862 som lokale for forsendelse og mottak av gods på Kongsvingerbanen. På begynnelssen av 2000-tallet ville eier rive /flytte bygget. Men krefter i lokalmiljøet så andre muligheter og Nes Blues Club ønsket seg konsertlokale og etter mye kamp og tusenvis av dugnadstimer er lokalet blitt et kulturelt flerbrukshus.. Barn og ungdom bruker øvingslokalene og har lydstudio i kjelleren, samt får bruke konsertlokale gratis.

Les mer
Peter E. Paaske - Gjertrudprisen 2019

Peter E. Paaske - Gjertrudprisen 2019

17.08.21 11:43
av Finn Grimsrud

Peter E. Paaske fikk overrakt Gjertrudprisen på julemøte for Asker museums venner. Han har bemerket seg gjennom sitt arbeid med å ivareta kulturvernminner i Asker og har vært pådriver i flere viktige prosjekter. Samtidig som han er en tydelig formidler av viktigheten av vern, både i media og som foredragsholder.. Av aktiviteter kan nevnes Heggedal hovedgård, Hvalstrand Bads venneforening, Esvika venneforening og Asker prestegård.

Les mer
Elin Aas - Gjertrudprisen 2019

Elin Aas - Gjertrudprisen 2019

17.08.21 10:25
av Finn Grimsrud

Elin Aas har jobbet for Ski historielag i en årrekke med mange temaer og hun har vært styremedlem i 3 perioder. I tillegg har hun vært styremedlem i Follo historielag i 7 perioder. Av ulike aktiviteter nevnes kalenderkomiteen, skiltkomiteen og bidragsyter til bygdeboka. Elin er medlem av lokalhistorisk utvalg, kulturstikomiteen. Men ikke minst, Elin er en inspirator og har også gitt sin kunnskap til nye generasjoner gjennom sitt yrke i skolen.

Les mer
Berit Leikhammer - Gjertrudprisen 2018

Berit Leikhammer - Gjertrudprisen 2018

17.08.21 09:54
av Finn Grimsrud

Berit Leikhammer ble det verdige mottaker av Gjertrudprisen i 2018 på Romerike. På bildet finner vi henne sammen med gjengen sin i Bingen Lenseminneforening. Berit har vært leder av lenseminneforeningen helt sin starten i 2011 og har arbeidet utrettelig for bevaring og informasjon om restene etter tømmerfløtingen i Glomma ved Sørumsand.

Les mer
Ola Holst - Gjertrudprisen 2018

Ola Holst - Gjertrudprisen 2018

17.08.21 09:36
av Finn Grimsrud

Ola Holst har satt Konglungøya og Løkeneshalvøya på kartet. Takket være hans engasjement for den stedlige arkitektur og kulturminner, er folket på Konglungen blitt oppmerksom på hvilke verdier stedet representerer. Hans eiendom på Konglungen inkludert strandsitterhuset, er dessuten testamentert til Asker kommune ved Asker museum og ønsket er at eiendommen bevares med original strandlinje, hage og bebyggelse.

Les mer
Barne/nisseverksted Asker museum  prosjektst. 2018

Barne/nisseverksted Asker museum prosjektst. 2018

05.08.21 21:52
av Finn Grimsrud

Asker museums venner har søkt om tilskudd til etablering av et barneverksted og fokusere på "Hvor er nissene resten av året". Asker museum har tidligere etablert et julenisseverksted og da det ble et ledig rom på museet, så man muligheten for å bygge videre videre på dette nissekonseptet. Asker museum har årlig besøk av ca 5 000 barn i barnehage- og småskolealder. Museet har derfor ønsket seg et mer permanent og barnevennlig rom.

Les mer
Bind 2 - "Stasjonsbyen Ås", prosjektstøtte 2018

Bind 2 - "Stasjonsbyen Ås", prosjektstøtte 2018

03.08.21 16:52
av Finn Grimsrud

Med denne boka er Nikolai Bjørnebys verk fullført. Han startet med arbeidet allerede på 1970-tallet. Bind 1 var ferdig før Nikolai døde i 2018. Men Nikolai hadde fått demens-diagnose og hadde da tidligere startet samarbeidet med sønnen Gisle Bjørneby for å redigere ferdig manus. For sønnen er det viktig å poengtere at det er Nikolais langvarige arbeid som er grunnpilaren i bokverket. På bildet ser vi boka ankomme til kommunen.

Les mer
Boka "Isdrift i Frogn", prosjektstøtte 2018

Boka "Isdrift i Frogn", prosjektstøtte 2018

03.08.21 16:26
av Finn Grimsrud

Frogn Historielag har søkt om midler til trykking av boka "Isdrift i Frogn". Ishandelen var en viktig næring for store deler av Frogn, for fattig og rik og både på Bunnefjordsiden og Drøbaksiden. denne handelen skapte store formuer i enkelte familier og dessuten var dette i stor grad eksport som ga en internasjonal kontakt og handel som betydde mye for mange.. Hilde Degerud Jahr har stått for bokmanuset

Les mer
Plattform-modell Asker museum, prosjektstøtte 2018

Plattform-modell Asker museum, prosjektstøtte 2018

03.08.21 16:01
av Finn Grimsrud

Asker Museums Venner søkte om midler til sikring av verdifull plattform-modell i energi-utstillingen i museet. Modellen er permanent utlånt fra Oljemuseet i Stavanger og viser en type som ble kalt AKER H3. For Asker museum er det spesielt interessant at plattformtypen ble utviklet og bygget i nærområdet. Dette var noe av starten på "Energineering Vally" perioden i asker og Bærum. Også noe av det siste som ble bygget på Aker Mek. Verft i Oslo, i dag "Aker brygge".

Les mer
Jan-Kåre Øien - Gjertrudpris 2020

Jan-Kåre Øien - Gjertrudpris 2020

11.12.20 21:16
av Finn Grimsrud

Jan-Kåre Øien i hele sitt voksne liv brukt penger og egeninnsats for å bevare Drøbaks verneverdige trehusbebyggelse og alle de kulturminnene det representerer. Jan Kåre Øien har hatt en rekke roller i Verneforeningen Gamle Drøbak og har samtidig påtatt seg en masse arbeid med innhenting av informasjon, samlet tekst og bilder. Samtidig som han har tatt på seg ansvaret for illustrasjoner og utgivelser av flere jubileumsbøker.

Les mer
Venneforeningen MB Mørkfos - Gjertrudpris 2020

Venneforeningen MB Mørkfos - Gjertrudpris 2020

11.12.20 21:00
av Finn Grimsrud

Årets Gjertrudpris på Romerike ble tildelt Venneforeningen MB Mørkfos, Slepebåten MB Mørkfos ble bygd ved Glommen Mekaniske Verksted i 1912, levert med dampmaskin og installert med dieselmotor i 1935. Båten var i drift som tømmerslepebåt fra den ble bygd og fram til fløtinga opphørte i Glomma i 1985. Da ble MB Mørkfos lagt i opplag og bar etter hvert preg av forfall. Fetsund Lenser ble permanent fredet i1989 og åpnet som museum i 1990. Restaureringsarbeidet startet i 1992 og allerede da dukket frivilligheten opp.

Les mer