Kulturvernrådet i Akershus skal: 

  • I nært samarbeid med medlemmene ta opp saker som angår kulturvernet i Akershus.
  • Være pådriver for best mulig økonomiske betingelser for kulturvernarbeidet overfor kommunale, fylkeskommunale og statlige organer .
  • Bidra til å styrke kontakten mellom medlemmene og gi økonomisk støtte til kulturvernprosjekter i Akershus
  • Utgi kulturhistoriske skrifter fra Akershus
  • Dele ut tre kulturvernpriser/Gjertrudprisen årlig – én for hver region
  • Samarbeide med MiA, der dette er ønskelig.
  • Sende ut regelmessig E-meldingsbrev, se liste under.