Årsmøtedokumenter  2021

XXXXXXXXXX

 

Årsmøtedokumenter 2020:

Årsmøte 2020 ble på grunn av korona utsatt fra mars til 15. oktober.  Møtet avholdes i MiAs lokaler på Strømmen, Strømsveien 74 (Skedsmo gamle rådhus).  Årsmøtedokumentene er sendt ut til alle registrerte lag og foreninger.

 

Årsmøtedokumenter 2019

Årsmøte 2019 ble avholdt

 

Årsmøtedokumenter 2018