Akershusmuseet ble omorganisert i løpet av 2016, og er nå kalt Museene i Akershus (MiA)

Kulturvernrådet har derfor gått i gang med å redefinere sin rolle.

 

Styret foreslår derfor at Kulturvernrådet heretter kan være en medlemsorganisasjon
for alle frivillige kulturvernorganisasjonene i fylket,
dvs historielag, venneforeninger og frittstående museer.
Disse står nå utenfor MiA’s hjelp med tilskudd osv.

 

Kulturvernrådet mener at vi på denne måten vil få en større tyngde
hos myndighetene enn om de enkelte organisasjoner opptrer hver for seg.

Styret tror også at det vil utvikle seg et godt og nært samarbeid med MiA,
og vil markere dette ved å endre navn til Kulturvernrådet i Akershus (KiA).