Nes Blues Club - Gjertrudprisen 2019

Nes Blues Club - Gjertrudprisen 2019

17.08.21 11:58 av Finn Grimsrud

Pakkhuset på Årnes jernbanehuset ble oppført i 1862 som lokale for forsendelse og mottak av gods på Kongsvingerbanen. På begynnelssen av 2000-tallet ville eier rive /flytte bygget. Men krefter i lokalmiljøet så andre muligheter og Nes Blues Club ønsket seg konsertlokale og etter mye kamp og tusenvis av dugnadstimer er lokalet blitt et kulturelt flerbrukshus.. Barn og ungdom bruker øvingslokalene og har lydstudio i kjelleren, samt får bruke konsertlokale gratis.

Les mer
Peter E. Paaske - Gjertrudprisen 2019

Peter E. Paaske - Gjertrudprisen 2019

17.08.21 11:43 av Finn Grimsrud

Peter E. Paaske fikk overrakt Gjertrudprisen på julemøte for Asker museums venner. Han har bemerket seg gjennom sitt arbeid med å ivareta kulturvernminner i Asker og har vært pådriver i flere viktige prosjekter. Samtidig som han er en tydelig formidler av viktigheten av vern, både i media og som foredragsholder.. Av aktiviteter kan nevnes Heggedal hovedgård, Hvalstrand Bads venneforening, Esvika venneforening og Asker prestegård.

Les mer
Elin Aas - Gjertrudprisen 2019

Elin Aas - Gjertrudprisen 2019

17.08.21 10:25 av Finn Grimsrud

Elin Aas har jobbet for Ski historielag i en årrekke med mange temaer og hun har vært styremedlem i 3 perioder. I tillegg har hun vært styremedlem i Follo historielag i 7 perioder. Av ulike aktiviteter nevnes kalenderkomiteen, skiltkomiteen og bidragsyter til bygdeboka. Elin er medlem av lokalhistorisk utvalg, kulturstikomiteen. Men ikke minst, Elin er en inspirator og har også gitt sin kunnskap til nye generasjoner gjennom sitt yrke i skolen.

Les mer