Jan-Kåre Øien - Gjertrudpris 2020

Jan-Kåre Øien - Gjertrudpris 2020

11.12.20 21:16 av Finn Grimsrud

Jan-Kåre Øien i hele sitt voksne liv brukt penger og egeninnsats for å bevare Drøbaks verneverdige trehusbebyggelse og alle de kulturminnene det representerer. Jan Kåre Øien har hatt en rekke roller i Verneforeningen Gamle Drøbak og har samtidig påtatt seg en masse arbeid med innhenting av informasjon, samlet tekst og bilder. Samtidig som han har tatt på seg ansvaret for illustrasjoner og utgivelser av flere jubileumsbøker.

Les mer
Venneforeningen MB Mørkfos - Gjertrudpris 2020

Venneforeningen MB Mørkfos - Gjertrudpris 2020

11.12.20 21:00 av Finn Grimsrud

Årets Gjertrudpris på Romerike ble tildelt Venneforeningen MB Mørkfos, Slepebåten MB Mørkfos ble bygd ved Glommen Mekaniske Verksted i 1912, levert med dampmaskin og installert med dieselmotor i 1935. Båten var i drift som tømmerslepebåt fra den ble bygd og fram til fløtinga opphørte i Glomma i 1985. Da ble MB Mørkfos lagt i opplag og bar etter hvert preg av forfall. Fetsund Lenser ble permanent fredet i1989 og åpnet som museum i 1990. Restaureringsarbeidet startet i 1992 og allerede da dukket frivilligheten opp.

Les mer