Gudmundsenbua - Gjertrudprisen 2021

Gudmundsenbua - Gjertrudprisen 2021

30.03.22 11:30 av Finn Grimsrud

Vollen historielag fremmet forslag om tildeling av Gjertrudprisen 2021 til Dag Juell Pettersen for sitt arbeid med Gudmundsenbua. Båtbygger Søren Gudmundsen begynte sin virksomhet rundt 1870, Det er kun en gjenværende bygning etter Gudmundsens virksomhet og det er hans gamle snekkerverksted. Snekkerverkstedet som også er det eneste gjenværende verkstedet etter Vollens lange båtbyggertradisjon.. Dag Juell Pettersen overtok verkstedet etter sin far rundt 1990 og drømmen var, både for far og sønn, å bevare Gudmundsenbua for ettertida. Nå er drømmen oppfylt og Pettersen har med egen innsats, både praktisk og økonomisk, gjennomført prosjektet slik at Gudmundsenbua kan bevares som et autentisk historisk avtrykk.

Les mer
Margaretakilden - Gjertrudprisen 2021

Margaretakilden - Gjertrudprisen 2021

30.03.22 11:07 av Finn Grimsrud

Aurskog historielag fremmet forslag om at Jon Sigmund Holtet og Margaretakilden burde få Gjertrudprisen i 2021. Margaretakilden ligger sydøst for kirken og var viet til Sta Margareta av Antokia. Når pilgrimene kom sydfra over Pilgrimsleden/Grimstigen fra Bjørkelangen var Aurskog kirke et godt sted å hvile ved kilden før ferden gikk videre til Nidarosdomen.. Stedet var i ferd med å gro ned og i 30 år, under 6 ledere av Aurskog historielag og møter med kommunen, vernemyndigheter, menighetsråd, og kirkeverge, vind, tørke, snø og frost, gjorde sitt og ikke minst Covid19. Men endelig 4. september 2021, med stor festivitas ble kilden gjenåpnet. Samtidig med dette arbeidet ble Grimstigen ryddet og merking satt opp. Margaretakilden og Grimstigen er dermed satt på kartet igjen til inspirasjon, trøst og glede i nye 1000 år for dem som vil gi seg ut i forfedrenes spor.

Les mer