Bevaring kalkovner Asker/Bærum prosjektstøtte 2020

Bevaring kalkovner Asker/Bærum prosjektstøtte 2020

08.02.22 10:51 av Finn Grimsrud

Asker og Bærum historielag har gjort en stor innsats for å bevare gamle kalkovner i kommunen. Den ene e Ringi kalkovn som er Bærums best bevarte gårdskalkovn. Kalkovnen ligger i et gammelt kulturlandskap rundt middelalderkirken Tanum i Bærum. Den ble totalrestaurert i 1981 av historielaget, men i 2017 ble det oppdaget at ovnens bakre vegg var i bevegelse innover og da var det bare å sette i gang med ny restaurering. Gårdskalkovnen Finsrud i Asker var sentral for kalkproduksjon i Asker helt fram til ca 1900 og var leverandør til oppføring av nye Asker kirke i 1878. Kalkproduksjon var en del av næringsgrunnlaget for bønder i Asker og Børum fra middeølalderen og fram til slutten av 1800-tallet. Les og se mer i vedlagte dokumenter.

Les mer
Innsamling av gamle faner Nes, prosjektstøtte 2019

Innsamling av gamle faner Nes, prosjektstøtte 2019

08.02.22 10:32 av Finn Grimsrud

Raumnes historielag fikk i 2017 en forespørsel om å påta seg ansvaret for å oppbevare gamle faner i Nes på Romerike. Dette var faner som Kari Sundby hadde begynt å samle innog som hun ønsket skulle oppbevares i kommunen. Det lokalhistoriske arkivet til historielaget ryddet plass i sitt arkiv som ligger i et gammelt bankhvelv i kjelleren på Amfi-senteret på Årnes. Det er lagt ned mye arbeid i å skaffe seg fagkunnskap og å gjøre innkjøp av riktig materiell til oppbevaring. Så langt er det samlet inn i overkant av 20 faner og håper at det kanskje dukker opp noen til.

Les mer
Boka "Nitedals Krudtværk" - Prosjektstøtte 2019

Boka "Nitedals Krudtværk" - Prosjektstøtte 2019

18.08.21 10:09 av Finn Grimsrud

Nitedal Krudtværks Venner har som formål å å bevare og formidle kulturminner fra Norges siste kruttverk, Nitedals Krudtværk. Kruttverket ble etablert i 1883 og nedlagt i 1978. Haglpatronfabrikken (Nitedals patroner) fortsatte produksjonen under forskjellige eiere fram til 1997 og denne virksomheten er en del av boka. I dag er området et moderne boligområde og det er anlagt en kulturminnesti langs Ørfiskebekken med informasjonsskilter og rasteplasser.

Les mer