Restaurering Landauervogn prosjektstøtte 2020

Restaurering Landauervogn prosjektstøtte 2020

08.02.22 16:09 av Finn Grimsrud

En Landauervogn var blant de mest eksklusive framkomstmidler som fantes på 1800-tallet og det var stor forskjell på kvaliteten blant leverandørene. Sørensen & Husker som har levert denne vognen ble også kongelig leverandør i sin tid. Vognen ble levert både med hjul og ski. Denne Landauervognen som står på Asker museum ønsket Asker Museums Venner å restaurere da skiene hadde pådratt seg manglende vedlikehold.

Les mer
Husmannsplassen Midten - Prosjektstøtte 2020

Husmannsplassen Midten - Prosjektstøtte 2020

18.08.21 14:40 av Finn Grimsrud

Husmannsplassen Midten under Sø-Kringler er den eneste autentiske husmannsplassen i Nannestad som er bevart og som Nannestad historielag ønsker å bevare for framtida. Sammen med gården Sø-Kringler og Gamle Kringler skole utgjør disse et unikt kulturmiljø fra 1800-tallet, og landskapet er karakteristisk for hvordan Nannestad var før bakkeplaneringens gullalder og byggene er ikke endret og tilpasset moderne gårdsdrift eller boforhold.

Les mer
A-H bygdetun, hønsehus - Prosjektstøtte 2020

A-H bygdetun, hønsehus - Prosjektstøtte 2020

18.08.21 14:31 av Finn Grimsrud

Hønsehuset tilhører eiendommen Sandmo som i 2011 ble innlemmet i museumsområdet på Aurskog-Høland bygdetun. Sandmoeiendommen består for øvrig av bolighus bygget i 1947, smie med liten leilighet i 2. etasje og et grisefjøs. Disse byggene er under restaurering, samt at hagegruppa på Sandmo har gjort en kjempeinnsats med hagen. I tillegg er det etablert kjøkkenhage som seg hør og bør for en villaeiendom fra den tida. Sandmo framstår nå som en typisk 40-talls villa med de ingredienser som viser viktige deler av beboernes livsnæring/mangesysleri. Bildet viser arbeidet underveis med restaureringen av hønsehuset.

Les mer