Digital omvisning DNL/SAS-museet - prosjekt 2021

Digital omvisning DNL/SAS-museet - prosjekt 2021

27.03.22 17:30 av Finn Grimsrud

DNL/SAS-museet på Gardermoen ønsket å etablere et digitalt verktøy som forteller/forklarer attraksjoner med lyd og bilde på mobil eller nettbrett. Dette kan delvis erstatte omviser/guide. Systemet som er valgt er utviklet for museer under navnet vJupoint og benyttes av flere museer i Norge.. På App Store kan app'en SAS Museum hentes opp og benyttes. Systemet er satt i drift, men er under utvikling, se rapporten under.

Les mer
Tørfest gård og kulturminnene der- Prosjekt 2021

Tørfest gård og kulturminnene der- Prosjekt 2021

27.03.22 17:26 av Finn Grimsrud

Tørfest gård og en morene i nærområdet med annen grunneier, er full av kulturminner. Arkeologer har vært der flere ganger og morenen er vernet, dvs at den ikke kan utbygges. Det er en rekke gravrøyser, fangstgraver, rare murer og en mengde minner i terrenget. Videre er et felt med over 30 gravrøyser overgrodd med småbjørk. Eieren er svært interessert i at disse kulturminnene skal gjøres tilgjengelig for publikum og har derfor bedt Vestby historielag om bistand. Vestby historielag har tatt på seg å rense opp, hugge, klippe, produsere gode stier og handicap-veier og vedlikeholde og sette opp skilt med veiledning, markedsføring etc.

Les mer
Kappelangården i Son - Prosjektstøtte 2021

Kappelangården i Son - Prosjektstøtte 2021

27.03.22 17:07 av Finn Grimsrud

Arkitekten Ivar Gudmundsen har vært en mangeårig pådriver for bevaring av hus i Son. i Vestby. Hans siste bidrag er historien om Kappelangården/Prestegården i Son. Kappelangården er solgt til folk som nå bor der og som sakte, men sikkert har restaurert huset med nennsom hånd. I dag fremstår huset omtrent slik det var og er således blitt ivaretatt. Boka mangler siste hånd på verket og vil når den er ferdig gi en god dokumentasjon på Kappelangårdens historie.

Les mer
Varpebåt VB70 MJøssamlingene - Prosjektstøtte 2021

Varpebåt VB70 MJøssamlingene - Prosjektstøtte 2021

27.03.22 16:38 av Finn Grimsrud

Varpebåten VB70 ble bygget ved Glommens Mek og har all sin tid gått på Vorma og Mjøsa som tømmerhåndteringsbåt. Den er 30 fot lang og av stål. De frivillige ved Museet Mjøssamlingene bruker båten til formidling av kulturhistoria til ellever i både Den kulturelle skolesekken og til andre. VB70 er et godt eksempel på at vern gjennom bruk der de antikvariske prinsippene og nødvendig sikkerhet går godt i lag. Bunnplater er av sikkerhetsmessige årsaker skiftet og nå trengs maling og legging av dørk. Det meste skjer på dugnad, men maling og materialer koster.

Les mer
Midten av Kringler i Nannestad prosjektstøtte 2021

Midten av Kringler i Nannestad prosjektstøtte 2021

27.03.22 16:15 av Finn Grimsrud

Midten under Sø-Kringler i Nannestad er den eneste autentiske husmannsplassen i Nannestad som er bevart. Tidligere har Nannestad historielag fått prosjektmidler til til å utføre arbeider på våningshuset. I denne runden er det stabbur og fjøs som trenger restaurering. Historielaget ønsker å benytte stedet til arrangement og visning, bl. a for opplegg i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. For å komplettere miljøet har historielaget opparbeidet en kultursti mellom Kringler skole og Kringlerstua Midtre og videre til en slåtteteig. Nannestad historielag har også dialog med Nannestad kommune angående bruk av husmannsplassen.

Les mer