«Rapping» av tjenestepikerommet

«Rapping» av tjenestepikerommet

Publisert av Finn Grimsrud den 18.03.19. Oppdatert 04.08.21.

 

 

Stuene i første etasje i Kinnestadbygningen på bygdetunet ble i 2014 oppgradert med male- og tapetarbeid og sette stuene tilbake til gammel stil.

Trolig har alle tre rommene i 2. etg. i Kinnestadbygningen vært rappet, også soverommet.

 Det ble satt Huntonit plater på veggene i soverommet og hushjelpens rom etter flyttingen i 1964. Soverommet tror man ble tapetsert en gang på 70-80-tallet.

Hushjelpens rom sto med umalte veggplater til platene ble fjernet en gang på 90-tallet. Det tredje rommet ble aldri ferdigstilt, men det er en fordel nå i forbindelse med utstillingen. Da kan publikum se eksempel på skavhogde tømmervegger.

Skavhoggingen ble gjort for å få feste for rappingen. Rappingen som er benyttet på Kinnestad nå, er en blanding av leire og sand. Det er lagt et finere puss-lag på toppen før tapet ble satt opp. Arbeidet ble utført av Akershus bygningsvernsenter under et kurs de hadde for håndverkere.

Rapping kan utføres både utvendig og innvendig. Rapping kunne være en enkel og billig måte å få isolert, dvs. tette en glissen tømmervegg. Jeg vil tro at rommene i 2. etg. ble rappet fordi man ønsket å sette opp tapet på veggen. Fra slutten av 1800-tallet ble tapet relativt rimelig, og det ble moderne. Rapping ga et plant underlag for tapet.

Arbeidet «Tjenestejenterommet» i annen etasje ble påbegynt i 2017 med tanke på å kunne bruke rommet i formidlingssammenheng.   Rommet har skavhogde tømmervegger og det ble satt i gang kurs for å lære seg rapping. I tillegg blir det tatt vare på de sjablonmalte listene ved å skrape forsiktig av nyere maling for å komme tilbake til det opprinnelige.