Den gamle hagen på Skedsmo bygdemuseum

Den gamle hagen på Skedsmo bygdemuseum

Publisert av Finn Grimsrud den 18.03.19.


Utgangspunktet for prosjektet var sterke vindkast fredag 13. august 2018 og dette førte til at store greiner av de gamle lønnetrærne brakk av. Dette førte til mange spørsmål om de gamle trærne og det er nå satt sammen en gruppe med deltakere fra Huseby gårds venner, MiAs Museumstjeneste, DKS-opplegget på Skedsmo bygdemuseum og Teknisk sektor i Skedsmo kommune som skal jobbe med prosjektet.

'

Huseby gård er svært gammel og har vært både prestebolig og fattiggård.  I 1937 ble den omgjort til Skedsmo bygdemuseum. I hagen finnes trekk fra et barokkanlegg fra 1700-tallet, en engelsk inspirert landskapshage fra 1800-tallet og da Huseby gård var fattiggård ble hagen delt inn i en nyttehage og en prydhage.  I 1964 omformet Skedsmo kommune hageanlegget til et parkanlegg.  Det finnes også eldre kart på Riksarkivet og nasjonalbiblioteket som kan gi spennende innspill i prosjektet.

Huseby gårds venner med sine medhjelpere ønskes lykke til i prosjektet.