Venneforeningen MB Mørkfos - Gjertrudpris 2020

Venneforeningen MB Mørkfos - Gjertrudpris 2020

Publisert av Finn Grimsrud den 11.12.20.

I 1994 tok modellbyggeren Åge Olav Olsen initiativ til å danne en venneforening med formål å ta vare på MB Mørkfos.  Han hadde en unik interesse for og store kunnskaper om innlandsbåter. I enighet med daværende bestyrer på Fetsund Lenser, Kristen Grieg Bjerke ble Venneforeningen MB Mørkfos stiftet 19. oktober 1994.  Leder er Terje Kristian Nilsen og han har vært med siden starten. 

Som sagt, båten led av betydelig forfall i 1992. Mye råteskader hvor mye måtte skiftes ut og om mulig erstattes med tilsvarende materialer. Rengjøring under vannlinjen   Rust ble fjernet og påført maling. Ror og propell ble sjekket.  Det elektriske anlegget i maskinrommet gjennomgått og noe lagt opp på nytt. Rør og ventiler kontrollert og overhalt. Drivstofftanken renset. Og masse mer.

Og hvem var det da som gjorde alt dette? Jo, det var venneforeningen. En venneforening som har hatt og har kompetanse på mange områder og som har klart å jobbe fram båten til det den er i dag. – en vakker 108-åring i fullt seilbar stand. To av medlemmene har også godkjente papirer som båtførere. Og man har gått på kurs for å opprettholde sertifisering i henhold til lovverk, sikkerhet etc.

Venneforeningens medlemmer deltar også på «Levende museum», «Den kulturelle skolesekken» og når det arrangeres fløterdager/festivaler. 

Forslagsstiller oppsummerer sitt forslag med å si: Uten Venneforeningen MB Mørkfos’ årelange, samvittighetsfulle og kompetente innsats, hadde ikke MB Mørkfos vært i den stand den i dag er.