KiA arrangerer flere kurs og møter gjennom året. De viktigste er medlemsmøtene vår og høst. Vårmøtet er gjerne kombinert med generalforsamling med valg av nytt styre etc.

Denne gangen inviterer vi til høstmøte på Follo Museum som ligger på høyden over Drøbak.

 

FRIVILLIGHETEN I AKERSHUS INVITERES TIL

FOLLO MUSEUM TIRSDAG 11. SEPTEMBER 2018 kl 19.00

 

Program

Orientering om Follo Museum

  • Utstillingen «På vei til nå»

  • Litt om Roald Amundsen

Servering

Hva kan KiA gjøre for frivilligheten og hva kan vi gjøre sammen?

  • Innspill til regionplan kulturminner Akershus, se vedlegg

  • Bli kjent med hverandre og hva kan vi lære av hverandre?

  • Ønsker om felles kurs?

  • Bruk av Styreweb

  • Og hva ønsker du å ta opp?


Det inviteres 2 personer fra hver forening.

 

Frist for påmelding: Tirsdag 4. september.

Epost: e-m-gran@online.no

 

Vi sees!

 

Les referat nedenfor: